استراتژی گروه

 

دهه های اخیر با وجود آمار فزاینده بیماری های غیر واگیر و نقش شناخته شده تغذیه در اینگونه بیماریها, این علم اهمیت ویژه ای پیدا نموده است.  همچنین بیمارستانها عمدتا درگیر بیماریهای مرتبط با دو انتهای کاهش و افزایش وزن - سوء تغذیه و چاقی  می باشند. 

کشور ما با وجود پیشرفتهای قابل توجه در عرصه علم پزشکی, متاسفانه در مورد علم پایه و کاربردی تغذیه راه نپیموده زیادی را می بایست به سرعت طی نماید.  این مهم میسر نیست مگر با همت جمعی و حمایت جدی مسوولین وزارت متبوع, دانشگاه و دانشکده.  بدیهی است هزینه و توجه  در این قسمت, سرمایه گذاری برای پیشگیری از بیماریها در سطح اولیه میباشد و طبیعتا افتخارو نتایج زود بازده ای را نصیب مسولین نخواهد کرد.

دانشگاه مشهد به فضل الهی و با تلاش جمعی چهار نفرپزشک جوان متخصص تغذیه فارغ التحصیل  از دانشگاه های معتبر انگلستان می توانند این وظیفه مهم را با برنامه ریزی به ثمر برسانند.  مجموعه پیش  رو برنامه 20 ساله قسمت تغذیه گروه جهت اهداف آموزشی, پژوهشی و درمانی می باشد.

بیانیه ماموریت (Mission):

-        حركت در راستاي تحقق اهداف كلان دانشگاه علوم پزشكي  مشهد

-        تربيت نيروي انساني در زمينه علوم صنايع غذايي بهبود و ارتقاي وضعيت سلامتي مردم با افزايش كيفيت مواد غذايي توليدي استان

-        گسترش مشاركت هاي بين بخشي

-        پاسخ مناسب آموزشي و پژوهشي به نيازهاي اولويت بندي شده منطقه اي و كشوري

چشم انداز (Vision)

ايجاد يك برنامه آموزشي جامعه نگر مثبت مبتني بر فرهنگ ملي و منسجم با نگرش توسعه كه قادر است - 

علوم تغذيه را (از سلول تا جامعه) به عمل ترجمان و تبديل كند و مهارتهاي خدماتي و اجرايي فارغ آلتحصيلان را در اين زمينه ارتقا و گسترش دهد

 يك رويكرد بين بخشي تغذيه در توسعه را با در نظر گرفتن تغذيه بعنوان حق اساسي بشر در طراحي و مديريت موثر، كارا و مشاركتي برنامه هاي مرتبط ترويج نمايد

 آموزش و پژوهش در راستاي حركت براي رسيدن به امنيت غذا و تغذيه با هدف غايي بهبود كيفيت زندگي جامعه را هدايت و رهبري كند

 تدوين اولويت هاي پژوهشي و سياستهاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در زمينه غذا و تغذيه

  ارائه مشاوره تخصصي به سازمان هاي ملي ، پايش و ارزشيابي وضعيت تغذيه در جامعه

 ارتقاء سطح علمي-پژوهشي كارشناسان و دانشجويان مقاطع مختلف و همچنين ايجاد مكانيسم هاي بهبود و ارتقاء پژوهش و آموزش در رفع تنگناهاي موجود تغذيه ای

 طراحي و مديريت برنامه هاي مربوط به غذا و تغذيه و ارائه خدمات بطور موثر, كارا، هماهنگ و متعادل

  گسترش و بكارگيري شيوه پايين به بالا (مشاركتي) در مديريت برنامه غذا و تغذيه

 برقراري و اجراي يك شيوه انسجام يافته بين بخشي در آموزش, تحقيقات و كارآموزي يا كارورزي غذا و تغذيه

هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و تنظيم برنامه‌هاي آموزشي براي تدريس مطالب حوزه تغذيه

- بررسي طرح هاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي-پژوهشي دانشكده

 تلاش های هدفمند آموزشی - پژوهشی  اعضای گروه  در جهت  کسب گروه های برتر در دانشگاههای جهان  

ارزش ها (Value)

-        رعايت ارزشهاي معنوي و ديني

-        تعهد به حفظ كرامت انساني

-        كار تيمي

-        ترويج مشاركت هاي بين بخشي

-        انجام كار كيفي

-        مشتري مداري

فصل اول: اهداف و برنامه های  آموزشی

1.      اهداف و برنامه های  آموزشی کوتاه مدت

2.      اهداف و برنامه های  آموزشی میان مدت

3.       اهداف و برنامه های  آموزشی بلند مدت

فصل دوم: اهداف و برنامه های  پژوهشی

1.        اهداف و برنامه های پژوهشی کوتاه مدت

2.      اهداف و برنامه های پژوهشی میان مدت

3.      اهداف و برنامه های پژوهشی بلند مدت

فصل سوم: اهداف و برنامه های درمانی

1.        اهداف و برنامه های درمانی کوتاه مدت

2.        اهداف و برنامه های درمانی  میان مدت

3.         اهداف و برنامه های درمانی بلند مدت

    فصل: چهارم: منضمات

فرصت ها: (O) (Opportunities

 -        افزايش سطح زندگي و سلامت مردم و دسترسي به مواد غذايي با كيفيت

-        افزايش توجه و نگرش مردم به مسايل و توليدات مواد غذايي و غذاهاي ف راسودمند و تغيير سبك زندگي و در نهايت افزايش سطح سلامت جامعه

-        وجود مراكز تحقيقاتي در سطح گروه و دانشگاه و استان

-        دسترسي مطلوب به اينترنت و اطلاعات علمي روز

-        امكان اعزام اعضاي هيئت علمي گروه به فرصت هاي مطالعاتي خارج از كشور

-        امكان اعزام كارشناسان گروه براي آموزش متدها ودستگاههاي جدبد آزما يشگاهي درحوزه كاري گروه

-        امكان برگزاري سمينار و كنگره هاي مرتبط با علوم  تغذیه ای

-        حمايت مديريت دانشگاه از توسعه كمي و كيفي آموزش و پژوهش

 تهدیدها (T) (Threats):

-        كمبود آگاهي مردم از مسايل مربوط به كيفيت مواد غذايي

-        بي اطلاعي ساير سازمانها نسبت به قابليت هاي گروه در زمینه ....

-        نامشخص بودن نيازهاي تحقيقاتي در موضوع كيفيت مواد غذایی

-        دست و پاگير بودن برخي از مقررات آموزش و پژوهش و مسائل اجرایی

-        تغيير و تحولات مستمر در قوانين و مقررات و شناور بودن

نقاط قوت (Strengths) (S)

-        ارائه و تدریس کلیه دروس مرتبط با علوم تغذیه در سطح دانشگاه.

-        مشاوره در زمینه‌های رژیم درمانی، صنایع غذایی و آزمایشگاه‌های مواد خوراکی و آشامیدنی.

-        انجام آزمایشات تخصصی در زمینه شیمی مواد غذایی و میکروبیولوژی مواد غذایی.

-        انجام پژوهش های مرتبط با حیطه‌های علوم تغذیه و صنایع غذایی.

-        همکاری در طرح‌های پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه.

-        برپایی نمایشگاه‌های غذا و تغذیه در سطوح مختلف.

-        برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی در سطح استان.

-        همکاری مستمر با معاونت‌های بهداشتی، غذا و دارو و درمان دانشگاه.

-        ارتباط مداوم با دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وانستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور.

-        انجام آزمایشات مختلف میکروبی و شیمی مواد غذائی.

-        برگزاری دوره‌های آموزشی تغذیه برای افراد و خانواده‌های کارکنان مؤسسات.

-        مشاوره علمی صنایع غذائی به کارخانجات و مراکز تولید و نگهداری مواد غذائی.

-        مشاوره علمی در زمینه تدوین استانداردهای مواد غذائی.

-        ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت بخش غذائي.

-        ارائه مشاوره در زمینه ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای واحدهای صنعتی – نظامی.

-        توانايي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارتقاء دوره فعلي

-        وجود طرح آموزشي براي دروس ارائه شده در گروه صنايع غذايي

-        امكان دسترسي و گسترش به اينترنت و بر گزاري ويدئو كنفرانس هايي د ر گروه در سطح كشوري و بين المللي با ساير مراكز مرتبط

-        وجود امكانات رايانه اي كافي، تقويت كادر اعضاء هيأت علمي در قالب بورسيه هاي خارج و داخل درگروه

نقاط ضعف (W) (Weaknesses):

عوامل داخلي (SW): مجموعه نقاط قوت و ضعف سازمان را عوامل داخلي گويند.

عوامل خارجي(OT): مجموعه فرصت ها و تهديدهاي سازمان را عوامل خارجي مي گويند.

تحليل ذینفعان:

تحليل ذینفع شامل شناسايي ذینفع کليدي، ارزيابي سلايق آنها، و تشخيص راه‌هاي اثرپذيري و اثرگذاري از / بر اين سلايق و علايق است.

 

ذينفعان داخلي:

 

1- رياست دانشکده  2- معاونين دانشکده  3- شوراهاي آموزشی، پژوهشی وتحصيلات تکميلی دانشکده   4- گروههاي آموزشي و اعضاي هئيت علمي   5- دانشجويان دانشکده

 

ذينفعان خارجي:

 

1- مردم (خدمت گيرندگان)   2- بيمارستانهاي تابعه دانشگاه و مراکز آموزشي و ساير دانشکده ها  3- مراکز و شبکه هاي بهداشتي و درماني  4- دانشجويان و تشکلهاي دانشجويي

 

5- دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه  6- دفتر حقوقي دانشگاه و حراست  7- کارکنان دانشگاه


 

8- مراکز تحقيقاتي دانشگاه

9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

10- سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت (بهزيستي، هلال احمر، سازمان انتقال خون، پزشکي قانوني)

11- سازمان غير دانشگاهي دخيل در سلامت (گروه پزشکي دربخش خصوصي (مطب ها، بيمارستانها، داروخانه ها، آزمايشگاهها، NGOs ، خيريه ها ، کميته امداد، مراکز مشاوره، سازمانهاي بيمه گر،آستان قدس رضوي، مراکز عرضه طب سنتي، نظام پزشکي)

12-دانشگاههاي غير علوم پزشکي و ساير مراکز تحقيقاتي استان

13- بخش صنعت و کارخانجات

14 رسانه هاي جمعيتي

15- نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي

تحلیل لیست  ذی نفع

ذی نفع

امتیاز بین 0 تا 100

 

 

 مهمترین ذی نفعان در گروه تغذیه

آنالیز محیط داخلی و خارجی (SWOT Analysis)

بررسی عوامل داخلی (IFE) :

نقاط قوت

نقاط ضعف

 

 

بررسی عوامل خارجی:

فرصت ها

تهدید ها

 

 

آنالیز محیط داخلی و خارجی

اهداف استراتژیک (Strategic Goals)

اهداف استراتژیک  در حوزه آموزشی

 1. اخذ مجوز وراه اندازی رشته PhD  تغذیه با گرایش بالینی مورد نیاز دانشگاه و همچنین شرق کشور
 2. آموزش تغذیه بالینی به  انترنها, آسیستانها و رزیدنتهای فوق تخصصی و فلوشیپ
 3. اخذ مجوز وراه اندازی رشته MD-PhD  تغذیه با هدف تربیت محقق برجسته جهت پیشبرد اهداف درمانی و  پژوهشی دانشگاه
 4. ارتقاء آموزش همگانی تغذیه ای از طریق تدوین آموزش تغذیه صحیح در کتب دبستان , راهنمائی ودبیرستان

اهداف و برنامه های آموزشی میان مدت

 1. اخذ مجوز وراه اندازی رشته فوق لیسانس تغذیه با گرایش بالینی جهت تربیت کارشناس ارشد تغذیه مورد نیاز دانشگاه و همچنین شرق کشور
 2. حضور در هیئت بورد تخصصی جهت طرح سوال مقاطع مختلف
 3. آموزش کارشناسان تغذیه فعلی بیمارستانها به مدت 6 ماه
 4. آموزش همگانی از طریق مرکز بهداشت, همجنین حضوربرنامه ریزی شده اساتید گروه در برنامه های آموزشی رسانه های جمعی مثل روزنامه ها, رادیو و تلوزیون
 5. آموزش پزشکان جهت تغذیه بالینی بمدت 6 ماه

-        اخذ مجوز وراه اندازی رشته فوق لیسانس تغذیه با گرایش بالینی جهت تربیت کارشناس ارشد تغذیه مورد نیاز دانشگاه و همچنین شرق کشور

هدف: تربیت دانشجوی کارشناس ارشد تغذیه جهت اداره واحدهای تغذیه نیمارستانهای دانشگاه مشهد و شمل شرق کشور

روش اجراء: ابتدائا میبایست مجوز لازم کسب شود  در حال حاضر موافقت با راه اندازی این رشته با همکاری یکی از اساتید بازنشسته دانشگاه فردوسی امکان پذیر گردیده است.

پیش نیاز: داشتن یک نفر دانشیار در قسمت تغذیه گروه

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: موضوع در جلسه گروه مطرح و موافقت گردیده است. موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: موضوع در دانشکده مطرح و موافقت گردیده است.

موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت آموزشی: موضوع در دانشگاه مطرح و موافقت گردیده است. موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: نیاز به پیگیری جدی و مداوم در سطح وزارت دارد  فرد پیگیری کننده: هماهنگ کننده قسمت تغذیه گروه با توجه به ابلاغ معاونت آموزشی دانشگاه

اهداف و برنامه های آموزشی کوتاه مدت

 1. آموزش واحد تغذیه به دانشجویان پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, پرستاری, مامائی و بهداشت مقاطع مختاف
 2. آموزش در سطح پزشکان عمومی از طریق بازآموزی های تغذیه
 3. آموزش در سطح متخصصین با حضور در کلیه کنگره های داخلی و همچنین سخنرانیهای داخل گروه های آموزشی, بیمارستانها و مراکز آموزشی
 4. شروع برنامه ریزی جهت آموزش مجازی تغذیه در مقاطع مختلف

-        آموزش واحد تغذیه به دانشجویان پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, پرستاری, مامائی و بهداشت مقاطع مختلف

هدف: آشنائی دانشجویان با اصول تغذیه و نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها و پیشگیری ثانویه

روش اجراء: تغذیه گروه پزشکی به صورت گروهی (Team working) ارائه خواهد گردید. تقسیم واحدها در جلسه قسمت تغذیه گروه انجام می شود. در ابتدای هر ترم استاد مربوطه Course plan  درس را برای دانشجویان پرینت و به آنها تحویل می دهد. کپی اسلایدها به دانشجویان تحویل می شود.

پیش نیاز: گذراندن واحدهای بیوشیمی

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: به  صورت روتین انجام میشود.  موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: N/A  موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت آموزشی: N/A 

موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A               موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: N/A 

فرد پیگیری کننده: هماهنگ کننده قسمت تغذیه گروه

-        آموزش در سطح پزشکان عمومی از طریق بازآموزی های تغذیه

هدف: آشنائی پزشکان با بیماریهای رایج  تغذیه ای, روشهای جدید درمانی و نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریها و پیشگیری ثانویه

روش اجراء: سخنرانی های بازآموزی های  گروه پزشکی به صورت گروهی توسط اساتید گروه (Team teaching) ارائه خواهد گردید.

پیش نیاز: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: به  صورت روتین انجام میشود.   موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت آموزشی: N/A                    موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: N/A 

فرد پیگیری کننده: هماهنگ کننده قسمت تغذیه گروه

-        آموزش در سطح متخصصین با حضور در کلیه کنگره های داخلی و همچنین سخنرانیهای داخل گروه های آموزشی, بیمارستانها و مراکز آموزشی

هدف: آشنائی پزشکان متخصص با بیماریهای رایج  تغذیه ای و نقش تغذیه در کنترل و درمان آنها و نهایتآ نقش کمکی تغذیه در کنترل بیماریهای شایع تخصصهای مختلف مثلا تغذیه در دیابت, بعد از پیوند کلیه, بعد از جراحی باپس عروق کرونرو... روشهای جدید درمانی و نقش تغذیه در پیشگیری ثانویه

روش اجراء: شرکت اساتید در کنگره ها و بازآموزیها

پیش نیاز: اطلاع قبلی اساتید از کنگره ها و بازآموزیها وطرح موضوع در جلسه گروه

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: به  صورت روتین انجام میشود.   موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت آموزشی: N/A                    موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: N/A 

فرد پیگیری کننده: هماهنگ کننده قسمت تغذیه گروه

-        شروع برنامه ریزی جهت آموزش مجازی تغذیه در مقاطع مختلف

هدف: ارائه تغذیه به دانشجویان به خصوص رشته های جدید و مقاطع تحصیلات تکمیلی 

روش اجراء: ابتدائا درس مورد نظر انتخاب و متریال مورد نیاز توسط اساتید آماده می شود.

پیش نیاز: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: طرح موضوع در جلسه گروه.  موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: نیاز به ارائه و تایید در سطح دانشکده 

موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت آموزشی: نیاز به ارائه و تایید در سطح معاونت آموزشی دانشگاه 

موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: N/A 

اهداف استراتژیک در حوزه پژوهش

-         تبدیل مرکز تحقیقات بعنوان مرکز تحقیقات دارای ردیف بودجه مستقل

-         تبدیل مرکز تحقیقات و گروه تغذیه به مرکز برجسته کشوری و ان شاء الله منطقه ای

-         اجراء پروژه تحقیقاتی بزرگ آینده نگر  Food Composition به منظور شناسائی مقدار درشت و ریز مغذیهای مواد غذائی در کشور

-         اجراء پروژه تحقیقاتی بزرگ آینده نگر  Nutrition Surveyبه منظور شناسائی وضعیت تغدیه ای  مردم

-         اجراء پروژه تحقیقاتی بزرگ آینده نگر  Fasting Surveyبه منظور شناسائی آثار فیزیولوژیک تغذیه ای روزه

-         تالیف کتاب تغذیه جهت دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی و پیراپزشکی.

-         ارتباط با سازمان بهداشت جهانی (WHD) جهت انجام پروژه های مربوط با آن سازمان.

-         کسب رتبه نخست مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در جشنواره رازی.

-         برگزاری یک همایش بین المللی از انجمن های جهانی مرتبط با تغذیه خمچون انجمن تغذیه آسیا و اقیانسیه.

-         کسب رتبه جهت پژوهشگران گروه در سطح جهانی

-         اهداف و برنامه های  پژوهشی میان مدت (6 سال)

-         راه اندازی پروژه هائی در دانشگاه  که به تحقیقات گروهی (Team working)  منجر شود

-         راه اندازی پروژه های کاربردی که منجر به حل مشکلات منطقه ای شود

-         تصویب مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در وزارت بهداشت

-         اجراء پروژه تحقیقاتی بزرگ آینده نگر  MASHAD Studyبه منظور شناسائی عوامل خطر  بیماریهای قلب و عروق در مشهد

-         ادامه پروژه تحقیقاتی بزرگ آینده نگر  بررسی نمایه گلیسمیک (Glycaemic Index) به منظور شناسائی مواد غذائی با نمایه گلیسمیک پایین جهت افزایش آگاهی مردم برای انتخاب روش صحیح مواد غذائی.

-         تربیت دانشجویان مقطع تغذیه بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با مشارکت اساتید دانشگاه انگلستان بصورت مشترک.

-         جذب بودجه خارج از دانشگاه جهت پروژه های تحقیقاتی گروه.

-         برگزاری حداقل یک همایش بین المللی تغذیه

-         برگزاری حداقل یک کارگاه تغذیه بالینی

انجام حداقل دو طرح پژوهشی مشترک با دانشگاه های داخل و خارج از کشور.

کسب رتبه جهت پژوهشگران گروه در سطح کشوری

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: موضوع در جلسه گروه مطرح و موافقت گردیده است.               موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: موضوع در دانشکده مطرح و موافقت گردیده است.

موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت پژوهشی: موضوع در دانشگاه مطرح و موافقت گردیده است.   موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: نیاز به پیگیری جدی و مداوم در سطح وزارت دارد 

فرد پیگیری کننده: گروه

-           اهداف اختصاصی  و  کوتاه مدت در حوژه پژوهش  (3 سال)

-         آشنائی دانشجویان پزشکی, دندانپزشکی, داروسازی, پرستاری, مامائی و بهداشت مقاطع مختلف با پژوهشهای تغذیه ای ازابتدای دوره بصورت 5 نمره کار تحقیق از نمره کل  در روش تغذیه

-         ارتقاء پایان نامه های دانشجوئی با هدایت به انتخاب موضوعات کاربردی علم تغذیه

-         تعداد حداقل 10 پایان نامه در مقاطع مختلف پزشکی عمومی MSc  و PhD

-         تصویب مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-         تعیین اولیویت های پژوهشی گروه و تصویب شورع پژوهشهای اصلی در زمینه های ذیل:

-         تغدیه و بیماریهای قلبی و عروق شامل ریسک فاکتورهای قلبی وعروقی ( چاقی و .... ) می باشد.

-         سوء تغذیه

-         روزه داری

-         Food

-         ترکیب دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی MSc  و PhD دیگر دانشگاه های دولتی  از دانشگاه آزاد و پیام نور

-         طرح ها با پایان نامه های مشترک با دیگر گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیز دیگر دانشگاه های داخل و خارج از کشور.

-         تالیف کتب در دو قسمت ذیل

-         الف) بصورت علمی جهت محافل علمی

-         ب) به زبان ساده جهت استفاده عموم و بیماران

-         انجام حداقل یک کنفرانس کشوری در زمینه تغذیه

-         کسب رتبه جهت پژوهشگران گروه در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موارد نیاز به پیگیری در سطح گروه: موضوع در جلسه گروه مطرح و موافقت گردیده است.   موارد نیاز به پیگیری در سطح دانشکده: موضوع در دانشکده مطرح و موافقت گردیده است.

موارد نیاز به پیگیری در سطح معاونت پژوهشی: موضوع در دانشگاه مطرح و موافقت گردیده است.  موارد نیاز به پیگیری درسایر سطوح بالاتر دانشگاه: N/A 

موارد نیاز به پیگیری در سطح وزارت: نیاز به پیگیری جدی و مداوم در سطح وزارت دارد 

فرد پیگیری کننده: دکتر غیور مبرهن

اهداف و برنامه های استراتژیک در حوزه  درمان

-        حضور کارشناسان ارشد تغذیه در راندهای آموزشی و درمانی جهت اتخاذ صحیح روش درمانی تغذیه ای و مشاوره ها

-        تشکیل راند ویژه با حضور فارماکولوژیست بالینی, بیوکمیست بالینی, کارشناس ارشد تغذیه و پزشکان معالج جهت بیماران تغذیه روده ای و بالینی

اهداف و برنامه های درمانی  میان مدت

-        برنامه ریزی جهت تکمیل و استخدام کارشناس ارشد تغذیه بیمارستانها

-        گسترش بخشهای بیمارستانی واحدهای آموزشی به تدریج و متناسب با بکارگیری نیروهای جدید به نحوی که در پایان دوره تمامی بخشهای بیمارستان تحت پوشش واحد تغذیه و کارشناسان تغذیه باشند.

-        گسترش تغذیه روده ای و وریدی برای تمام بیماران نیازمند به آن

اهداف و برنامه های درمانی کوتاه مدت

-        راه اندازی کلینیک سرپائی تغذیه دردو بیمارستان اصلی آموزشی دانشگاه

-        راه اندازی واحد تغذیه دریک بیمارستان اصلی آموزشی دانشگاه به عنوان واحد اصلی و مرکزی

-        برنامه ریزی جهت طراحی چارت واحد تغذیه بیمارستانها  و پیگیری جهت تایید و تصویب آن

-        استفاده از تغذیه روده ای و وریدی برای بیماران نیازمند به آن

 هماهنگ کننده: قسمت گروه تغذیه

-      عوامل حیاتی موفقیت (Critical Success Factor)