هود شیمیایی ضد اسید

 

Chemical Hood

  • مدل دستگاه: پارس آزما
  • زمان ورود به آزمایشگاه : اسفند 1390
  • مشخصات: رویه از جنس سنگ ضد اسید، دارای سینک و شیر آب و گاز، بدنه از جنس استیل ضد اسید، دارای فن بسیار قوی ضد اسید