دستگاه تجزیه و تحلیل چربی

 
 
  •  Abdominal Fat Analyzer
  • مدل دستگاه: Tanita
  • زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1391
  • زمینه کاربرد: اندازه گیری توده بدن و نمایش BMI
  • مشخصات: مورد استفاده برای بیماران با هوشیاری پائین یا عدم هوشیاری
  • آون(OVEN)
  • مدل دستگاه: MEMERT
  • زمان ورود به آزمایشگاه : شهریور 1391
  • زمینه کاربرد: امکان ایجاد دمای محیط تا 300 درجه سانتیگراد
  • مشخصات: 108 لیتری