میکرو فیوژ

 

MICROFUGE

  • مدل دستگاه: نوژن پارس ایران
  • زمان ورود به آزمایشگاه : شهریور 1391
  • زمینه کاربرد: جداسازی ذرات معلق در محلول موجود در میکرو پیپت
  • مشخصات: دارای رتور ثابت - RPM:3500