دستگاه اندازه گیری توده بدن

 

 

Body Composition Analyze

  • مدل دستگاه: Tanita
  • زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1391
  • زمینه کاربرد: اندازه گیری توده بدن و نمایش BMI
  • مشخصات: مورد استفاده برای بیماران سر پایی