حمام آبی

 

 

wather bath

  • مدل دستگاه: wd-23b
  • زمان ورود به آزمایشگاه : دی 1395
  • کاربرد: فراهم کردن دمای غیر مستقیم مناسب جهت آزمایشات مختلف
  • مشخصات: حمام آبی 20 لیتری ساخت کره .
  • فریزر منهای هفتاد درجه –