رطوبت سنج

 

 

Sartorious

  • زمان ورود به آزمایشگاه : فروردین 1390
  • زمینه کاربرد: اندازه گیری میزان رطوبت موجود در نمونه به صورت کمی – خشک نمودن نمونه
  • مشخصات: دارای سیستم اتوماتیک و سرعت بالا جهت تعیین مقدار رطوبت نمونه می باشد.