تجهيزات

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
انکوباتور 01 آبان 1396 39
اتوکلاو 15 آبان 1396 48
ترازوی آزمایشگاهی 27 مهر 1396 39
هات پلیت استیرر 27 مهر 1396 48
اون 01 ارديبهشت 1396 654
هود شیمیایی ضد اسید 01 ارديبهشت 1396 689
دستگاه تجزیه و تحلیل چربی 01 ارديبهشت 1396 673
میکرو فیوژ 01 ارديبهشت 1396 672
دستگاه اندازه گیری توده بدن 01 ارديبهشت 1396 616
سوکسله 01 ارديبهشت 1396 837

صفحه1 از2