تجهيزات

نمایش # 
عنوان تاریخ ویرایش کلیک ها
انکوباتور 01 آبان 1396 25
اتوکلاو 15 آبان 1396 27
ترازوی آزمایشگاهی 27 مهر 1396 30
هات پلیت استیرر 27 مهر 1396 38
اون 01 ارديبهشت 1396 627
هود شیمیایی ضد اسید 01 ارديبهشت 1396 649
دستگاه تجزیه و تحلیل چربی 01 ارديبهشت 1396 628
میکرو فیوژ 01 ارديبهشت 1396 641
دستگاه اندازه گیری توده بدن 01 ارديبهشت 1396 573
سوکسله 01 ارديبهشت 1396 814

صفحه1 از2